Hulnål er et tynt, hult og spisst metallrør som i medisinen brukes til innsprøyting og tapping. Se også kanyle.