Hyperemesis, sterke og hyppige brekninger uten nærmere årsaksangivelse. Hyperemesis gravidarum beskriver brekningstendensen mange får i svangerskapet.