Idioglossi er taleforstyrrelse med manglende evne til å frembringe gane- og strupelyder.