Ilio-, forstavelse som angir at noe har med flanken (kroppens side) å gjøre.