Iliosakralledd, ledd mellom hoftebenet og korsbenet; leddflatene har form som et øre og kalles facies auricularis. De er bruskkledde og ujevne, men passer helt til hverandre. Leddet har derfor svært liten bevegelighet (amfiartrose). Dette er viktig fordi iliosakralleddene, som står nesten vertikalt, overfører tyngden fra hele overkroppen til bekkenet. Kraftige og stramme bindevevsligamenter på både for- og baksiden knytter leddflatene sammen og gjør dem stabile. Likevel kan leddet skades ved at de ujevne leddflatene forskyver seg, f.eks. ved fall på baken. Leddflatene kan også forskyve seg og gi smerter ved at ligamentenes fasthet reduseres under hormonell påvirkning (bekkenløsning). Også revmatiske sykdommer kan gi smerter og forandringer av iliosakralleddet (Bekhterevs sykdom).