Imbibisjon er når et fast stoff opptar en væske. Man kan for eksempel si at klær blir blod-imbiberte.