Imbibisjon, det at et fast stoff opptar en væske. Man kan f.eks. si at klær blir blod-imbiberte.