Imperforasjon betyr manglende åpning av kanaler i kroppen. Imperforasjon er et lite brukt uttrykk, vanligvis brukes uttrykket atresi.