Imperforasjon, manglende åpning av kanaler i kroppen. Imperforasjon er et lite brukt uttrykk; vanligvis brukes uttrykket atresi.