In extremis, i det ytterste, uttrykk som brukes om den tilstanden døende befinner seg i når livet ebber ut.