Inspiratorisk er det som har med inspirasjonen, eller innånding, å gjøre.