Lungemedisin

Lungene er organet for pusting (respirasjon). De to lungene ligger i brysthulen, beskyttet av brystkassen. Hos et voksent menneske veier lungene til sammen 800–1100 gram, den høyre lungen er litt større enn den venstre (om lag 100 gram). Et voksent menneske puster 12–16 ganger i minuttet i hvile. I hvile puster man ut og inn omtrent en halv liter, selv om lungenes totale volum er rundt seks liter. Hele artikkelen

Ny artikkel