Intestinal beskriver at noe har med tarmene å gjøre.