Intraarteriell er det som ligger inne i en arterie.