Kalsinose er en sykelig avleiring av kalsiumforbindelser («kalk»), først og fremst i underhudens fettlag.