Karbolforgiftning er et eldre navn på fenolforgiftning, se fenol.