Toksikologi

Toksikologi, læren om giftene. Toksikologien har som mål å oppspore gifter, fastslå deres tilstedeværelse og mengde, og studere virkningen av gifter på dyr og mennesker, samt stille diagnose og behandle forgiftninger. Man skiller mellom den naturvitenskapelige siden (toksikognosi) og den medisinske siden (toksikodynamikk). Toksikokinetikk er læren om hvordan organismen behandler giftstoffene. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Barbro Johanne Spillum

Folkehelseinstituttet

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 1 kategorier:

  1. Toksiske stoffer

Inneholder 182 artikler:

R

  1. ricin