Toksikologi er læren om gifter. Toksikologien har som mål å oppspore gifter, fastslå deres tilstedeværelse og mengde og studere virkningen av gifter på dyr og mennesker, samt stille diagnose og behandle forgiftninger. Man skiller mellom den naturvitenskapelige siden (toksikognosi) og den medisinske siden (toksikodynamikk). Hele artikkelen

Ny artikkel