Katepsiner, en gruppe enzymer som finnes i lysosomene, og som bryter ned proteiner til peptider. Katepsinene virker stort sett på samme måten som de proteinnedbrytende enzymene i magesekk og tarm (se fordøyelse), men de har en helt annen fysiologisk funksjon.