Kefaliner, en gruppe fettstoffer som hører til fosfolipidene.