Konfusjon, forvirring, uklarhet. konfusjonell psykose, alvorlig psykisk lidelse (psykose) hvor forvirring og uklarhet er dominerende symptomer.