Kortiko-, som har med det ytre lag av et organ å gjøre.