Kriminalpsykologi, læren om de psykologiske faktorers betydning for kriminell atferd.