Kromoproteiner er proteiner som inneholder en farget gruppe i tillegg til peptidkjeden, for eksempel cytokromer.