Kromoproteiner, proteiner som inneholder en farget gruppe i tillegg til peptidkjeden (se proteiner), f.eks. hemoglobin.