cytokromer

Cytokromer, proteiner som inneholder hem og deltar i oksidasjons-/reduksjonsreaksjoner. Det er hemgruppen som gir cytokromene farge (som den også gjør i hemoglobin og myoglobin). Hem inneholder et metallion, som i cytokromene veksler mellom redusert og oksidert tilstand (hyppigst jern som veksler mellom Fe2+ og Fe3+).

Faktaboks

cytokromer
Etymologi
av gresk cyto, ‘celle’ og kroma, ‘farge’

Det er to hovedgrupper cytokromer. Den første inngår i elektrontransportkjeden i mitokondrienes innermembran. De finnes i alle kjerneholdige celler i kroppen og deltar i overføring av elektroner fra organiske molekyler til oksygen under dannelse av vann. Prosessen er koplet til produksjon av det energirike molekylet ATP (adenosintrifosfat), og kalles derfor også oksidativ fosforylering. Det er her mesteparten av cellenes energiproduksjon skjer.

Den andre hovedgruppen er cytokrom P450-proteinene, ofte forkortet CYP. CYP-proteinene deltar i ulike biokjemiske oksidasjonsreaksjoner, der nedbrytning av medikamenter i leveren er klinisk viktig.

De fleste cytokromer er membranbundne. Et viktig unntak er cytokrom c, som er løselig og befinner seg i rommet mellom mitokondrienes inner- og yttermembran. Dersom cytokrom c slipper ut gjennom yttermembranen av mitokondriene til det omgivende cytosol, kan dette utløse en type programmert celledød kalt apoptose.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg