Labial, som hører til eller har med leppene å gjøre.