Laktovegetarianer, person som bare spiser mat fra planteriket (vegetarisk mat) og melkeprodukter. En laktoovovegetarianer spiser også egg. Se også helsekost, vegetarianer.