Letalgen, arveanlegg (gen) som har en slik virkning at individet ikke kan leve eller forplante seg. Slike gener er recessive, og den letale (dødelige) effekten fremkommer når anlegget finnes i dobbel dose (nedarvet fra begge foreldre). De kan også være nye, dominante mutasjoner, men går da ikke videre. Se også genetikk.