Lymfopeni, unormalt lavt antall lymfocytter i perifert blod. Dette kan inntreffe som følge av radioaktiv bestråling og etter behandling med cellegifter, men da i forbindelse med leukopeni. Det kan videre være et funn ved Cushings syndrom. Også behandling med store doser binyrebarkhormoner (kortikosteroider) kan gi lymfopeni.