Makuløs er et adjektiv som betyr at noe flekket. Substantivet er macula.