Medikolegale ærender, eldre betegnelse på saker der medisinsk sakkyndighet og skjønnsutøvelse brukes i vurderingen av lovregulerte forhold.