Helserett

Helserett, samlebetegnelse for de rettsregler som er knyttet til sykdom og helse. Det dreier seg om rettsregler som omfatter både helsevesenet og aktørene i helsevesenet. Med aktører i helsevesenet menes både de som yter helsetjenester og de som mottar helsetjenester. Helseretten omfatter derved regler som gjelder helsetjenesten organisatorisk og administrativt, helsepersonells plikter og oppgaver og pasientenes rettsstilling. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Marianne K. Bahus

Universitetet i Agder

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 69 artikler: