Meningo- er en forstavelse som betyr at noe har med hjerne- eller ryggmargshinnene å gjøre.