Metafase er en av fasene i celledeling, se mitose.