Methemoglobinemi er forhøyet forekomst av methemoglobin i blodet. Se methemoglobin.