Mikroadenom er navnet på hypofysesvulster som er mindre enn ti mm i diameter. Se også makroadenom.