Mikroadenom, fellesbenevnelse på hypofysesvulster som er mindre enn 10 mm i diameter. Se også makroadenom.