Mikroskopisk, noe som bare kan sees gjennom mikroskop, usynlig for det blotte øye. Motsatt: makroskopisk.