Molekylær genetikk, område innen genetikken (arvelighetslæren) som utforsker arvestoffets struktur og funksjon på det molekylære plan. Se også genetikk, DNA.