My- er en forstavelse som betyr at noe har med muskler å gjøre.