Næringsmiddeltilsyn, kontroll med produksjon, lagring og omsetning, i regelverket kalt frembud, av næringsmidler. I Norge, som i de aller fleste andre land, er denne kontrollen av matvarer regulert gjennom offentlige bestemmelser. Bestemmelsene skal sikre at matvarene er helsemessig trygge, av riktig kvalitet og at frembudet skjer på redelig vis. Det er Mattilsynet som fører tilsyn med næringsmidler i Norge.