Nesidioblast, forstadium til cellene i Langerhans' øyer.