Nevrogen, som utgår fra eller som har årsakssammenheng med forhold i nervesystemet.