Normo-, forstavelse som angir at noe følger reglene, dvs. ikke avviker fra det som er vanlig og ønskelig.