Obskurasjon, raskt forbigående anfall av synsreduksjon. Obskurasjoner kan sees f.eks. ved sykdomstilstand i synsnervenog ved forhøyet intrakranielt trykk.