Oculus er det latinske navnet på øye. Flertall av oculus er oculi.