Odont- er en forstavelse som angir at noe har med tennene å gjøre.