Ontogeni er det samme som ontogenese, det vil si individutviklingen hos de enkelte arter fra eggstadium til alderdomsdød.