Osteosklerose, sykelig tilstand karakterisert ved at benvev blir tettere og hardere enn normalt.