Overlevelsesskyld, den følelse av irrasjonell skyld som overlevende etter alvorlige katastrofer og krig kan føle overfor dem som omkom. Skyldfølelsen arter seg gjerne i form av en opplevelse av at de som omkom, var gode mennesker som egentlig hadde fortjent å overleve, mens man selv nærmest urettmessig har overlevd. Nordahl Grieg har i sitt dikt «De beste» satt ord på den overlevelsesskyld som mange overlevende gjennomlevde i forbindelse med tap av kamerater under den annen verdenskrig.