Dissosiasjon, traumer og somatoforme lidelser

Fagansvarlig

Eva Therese Næss

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Line Marie Berteussen

Inneholder 53 artikler: