Parentalgenerasjonen, uttrykk som brukes i arvelighetslæren om foreldregenerasjonen, ofte forkortet til P.