Pepsinogen er et inaktivt forstadium til enzymet pepsin. Det har ingen annen funksjon.