Perakutt, ytterst akutt, om sykdommer som utvikler seg meget hurtig.